Statsbudsjettet 2018

Her finner du alle publikasjonene fra regjeringen og Stortinget for statsbudsjettet 2018.

Status

Budsjettinnstillingene for statsbudsjettet 2018 ble ferdigbehandlet 20. desember 2017. Revidert nasjonalbudsjett ble vedtatt 15. juni 2018.

Finansminister Siv Jensen overrakte regjeringens forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2018 til stortingspresident Olemic Thommessen 12. oktober 2017. Foto: Stortinget.
Finansminister Siv Jensen overrakte regjeringens forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett for 2018 til stortingspresident Olemic Thommessen 12. oktober 2017. Foto: Stortinget.

Revidert nasjonalbudsjett

Revidert nasjonalbudsjett ble vedtatt 15. juni 2018.

Innstilling fra finanskomiteen om Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga stilling.

Innstilling fra finanskomiteen om Revidert nasjonalbudsjett 2018, om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet for 2018, og om skatter og avgifter i statsbudsjettet for 2018.

Regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett

Revidert nasjonalbudsjett 2018

Tallene bak figurene

Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2018

Endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga

Kommuneproposisjonen 2019

Revidert nasjonalbudsjett behandles av Stortinget i plenum 15. juni.

Budsjettbehandlingen i Stortinget ble avsluttet 20. desember 2017

Les saldert budsjett vedtatt i Stortinget høsten 2017 («Blå bok»).

Se oversikt over kapitlene/postene der Stortingets bevilgningsvedtak avviker fra regjeringens forslag til bevilgning i statsbudsjettet for 2018.

Se saldert budsjett 2018 (alle bevilgningsvedtakene i Stortinget høsten 2017 for budsjettåret 2018).

Finansinnstillingen

Finansinnstillingen ble avgitt 30. november.

Budsjettdokumentene

Statsbudsjettet 2018

Nasjonalbudsjettet 2018

Skatter, avgifter og toll 2018

Finanstalen

Se videoopptak av Siv Jensen fremleggelse av budsjettforslaget 12. oktober.

Se bilder fra finanstalen og debatten etterpå. Bildene kan benyttes fritt mot kreditering.

Budsjettarbeidet

Budsjettarbeidet på Stortinget

Regjeringens budsjettside


Sist oppdatert: 22.01.2021 10:00 


Følg statsbudsjettet

  1. Statsbudsjett

  2. Revidert budsjett

  3. Status

    Budsjettinnstillingene for statsbudsjettet 2018 ble ferdigbehandlet 20. desember 2017. Revidert nasjonalbudsjett ble vedtatt 15. juni 2018.