Statsbudsjettet 2012

Statsbudsjett for 2012 er vedtatt. Her finner du alle publikasjonene fra regjeringen og Stortinget for statsbudsjettet 2012.

Status

Stortinget har ferdigbehandlet Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2012.

Finansminister Sigbjørn Johnsen overrekker forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett til stortingspresident Dag Terje Andersen.
Finansminister Sigbjørn Johnsen overrekker forslag til statsbudsjett og nasjonalbudsjett til stortingspresident Dag Terje Andersen.

Revidert nasjonalbudsjett

Budsjettet ble vedtatt av Stortinget 15. juni. Se sakssiden for mer informasjon, tilgang til dokumentene m.m.

Revidert nasjonalbudsjett er forslag fra regjeringen til endringer og tilleggsbevilgninger i statsbudsjettet og behandles hvert år på slutten av vårsesjonen.

Vedtatt budsjett

Statsbudsjettet for 2012 er vedtatt.

Vedtatt budsjett for 2012 («blå bok»).


Sist oppdatert: 19.01.2021 12:27 


Følg statsbudsjettet

  1. Statsbudsjett

  2. Revidert budsjett

  3. Status

    Stortinget har ferdigbehandlet Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2012.