Vedtak til lov om endringer i åndsverkloven (tiltak mot krenkelser av opphavsrett m.m. på Internett)

I Stortingets møte 29. april 2013 ble det gjort slikt

Dag Terje Andersen
president