Lagtingets anmerkning til Odelstingets vedtak til lov om endringer i skatte- og avgiftslovgivningen (endret skatte- og avgiftsopplegg 2002).

År 2001 den 14. desember holdtes Odelsting.

Da ble behandlet: Lagtingets anmerkning til Odelstingets vedtak til lov om endringer i skatte- og avgiftslovgivningen (endret skatte- og avgiftsopplegg 2002).

Odelstinget besluttet:

Lagtingets anmerkning bifalles ikke.

Geir-Ketil Hansen Sigvald Oppebøen Hansen
president sekretær