Omprioriteringer og tilleggsbevilgninger på statsbudsjettet 1999 (samleproposisjon)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Finansdepartementet Saka er behandla i finanskomiteen Tilråding levert 11.06.1999 Innst. S. nr. 236 (1998-99)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og oppmodingar

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 11.06.1999

   Behandla i Stortinget: 18.06.1999