Stortinget.no

logo
Hopp til innhald
Til framsida

Lov om retting av feil m.m. i lovverket

Ot.prp. nr. 87 (2002-2003), Innst. O. nr. 115 (2002-2003), beslutning. O. nr. 116 (2002-2003)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Justis- og politidepartementetSaka er behandla i justiskomiteenTilråding levert 05.06.2003Innst. O. nr. 115 (2002-2003)

Saksgang

Status

  • Behandling og vedtak

    Lovsaka er ferdigbehandla

  • Behandling og tilråding

    Tilråding levert 05.06.2003

    Behandla i Odelstinget: 10.06.2003

    Behandla i Lagtinget: 17.06.2003