Representantforslag om å oppheve forbud mot bruk av blyhagl til jakt

Dokument 8:42 S (2012-2013), Innst. 289 S (2012-2013)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Henning Skumsvoll, Harald T. Nesvik, Oskar J. Grimstad, Per Roar Bredvold, Per-Willy Amundsen, Torgeir Trældal Saka er behandla i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (FrP) Tilråding levert 08.05.2013 Innst. 289 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 08.05.2013

   Behandla i Stortinget: 14.05.2013