Representantforslag om å utarbeide en nasjonal strategi for god ernæring for eldre som mottar omsorgstjenester i sykehjem og hjemmetjeneste

Dokument 8:83 S (2015-2016), Innst. 365 S (2015-2016)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Freddy de Ruiter, Ingvild Kjerkol, Ruth Grung, Tove Karoline Knutsen, Torgeir Micaelsen Saka er behandla i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (A) Tilråding levert 02.06.2016 Innst. 365 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har forkastet et forslag fra Arbeiderpartiet om å utarbeide en helhetlig nasjonal strategi for god ernæring for eldre som mottar omsorgstjenester i sykehjem og hjemmetjeneste. Flertallet mente at tiltak som allerede er igangsatt, eller varslet igangsatt på området, ikke gjør det nødvendig med en ny overordnet strategiplan.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 02.06.2016

   Behandla i Stortinget: 09.06.2016