Innst. 4 L Skatter, avgifter og toll 2017 - lovsaker

Innst. 4 L (2016-2017), Prop. 1 LS (2016-2017), Lovvedtak 34-48 (2016-2017)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå Finansdepartementet Saka er behandla i finanskomiteen Tilråding levert 12.12.2016 Innst. 4 L (2016-2017)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 12.12.2016

   Behandla andre gang i Stortinget 20.12.2016