Stortinget.no

logo
Hopp til innhald
Til framsida

Innst. 4 L Skatter, avgifter og toll 2017 - lovsaker

Innst. 4 L (2016-2017), Prop. 1 LS (2016-2017), Lovvedtak 34-48 (2016-2017)

Status: Lovsaka er ferdigbehandla og sanksjonert i statsråd. Opplysningar om ikrafttreding finn du nedst i høgre kolonne.

Lovforslag frå FinansdepartementetSaka er behandla i finanskomiteenTilråding levert 12.12.2016Innst. 4 L (2016-2017)

Saksgang

Status

 • Behandling og vedtak

  Lovsaka er ferdigbehandla

  Vedtak i samsvar med innstillingen

 • Slik stemte representantene

  Første behandling:
  Voteringsoversikt

 • Behandling og tilråding

  Tilråding levert 12.12.2016

  Behandla andre gang i Stortinget 20.12.2016