Representantforslag om etterlevelse av rovviltforlikets bestemmelser om beiteprioriterte områder og yngleområder for bjørn

Dokument 8:7 S (2019-2020), Innst. 152 S (2019-2020)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Geir Pollestad, Heidi Greni, Marit Arnstad, Siv Mossleth, Sandra Borch Saka er behandla i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (Sp)
utkast til innstilling er forelagt for næringskomiteen til uttalelse
Tilråding levert 11.02.2020 Innst. 152 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet forslag fra representanter fra Sp om etterlevelse av rovviltforlikets bestemmelser om beiteprioriterte områder og yngleområder for bjørn. Forslagene (1 - 3) fikk ikke tilslutning fra et flertall i Stortinget. Til saken fremmet FrP et forslag (4) som fikk flertall.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 11.02.2020

   Debattert i Stortinget 03.03.2020
   Votert i Stortinget 03.03.2020