Representantforslag om etterlevelse av rovviltforlikets bestemmelser om beiteprioriterte områder og yngleområder for bjørn

Dokument 8:7 S (2019-2020)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag fra Geir Pollestad, Heidi Greni, Marit Arnstad, Siv Mossleth, Sandra Borch Saken er til behandling i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (Sp)
utkast til innstilling forelegges for næringskomiteen til uttalelse før innstilling avgis

Saksgang