Representantforslag om eit styrka lovverk for å sikra norsk eigarskap til skogen

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Geir Pollestad, Marit Arnstad Saka er behandla i næringskomiteen Forslag fra (Sp)
utkast til innstilling er forelagt for familie- og kulturkomiteen til uttalelse
Tilråding levert 21.01.2021 Innst. 188 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i kortversjon

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra SP om et styrka lovverk for å sikra norsk eigarskap til skogen. Forslaget fikk ikke tilslutning fra et flertall i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saka er ferdigbehandla

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og oppmodingar

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og tilråding

   Tilråding levert 21.01.2021

   Debattert i Stortinget 02.02.2021
   Votert i Stortinget 02.02.2021