Stortinget.no

logo
Hopp til innhald
Til framsida

Klimaplan for 2021-2030

Meld. St. 13 (2020-2021), Innst. 325 S (2020-2021)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Melding frå Klima- og miljødepartementetSaka er behandla i energi- og miljøkomiteenTilråding levert 25.03.2021Innst. 325 S (2020-2021)

Saksgang

Status

 • Vedtak i kortversjon

  Stortinget har behandlet en melding fra regjeringen om Klimaplan for 2021-2030, Stortinget har enstemmig vedtatt å be regjeringen sikre utbygging av en helhetlig infrastruktur for null- og lavutslippskjøretøy, å be regjeringen tilrettelegge støtteordninger for etablering av nødvendig infrastruktur for realisering av flere teknologier innen person-og godstransport, og å be regjeringen forlenge avtalen om NOx-fondet til 2021. Et flertall i Stortinget, bestående av representantene fra Ap, FrP, Sp, Sv og MDG, har videre vedtatt å be regjeringen om at avgiften på avfallsforbrenning må flyttes tidligere i verdikjeden for både å stimulere til mindre volum på avfall og for å håndtere avfallet i Norge samt å be regjeringen om snarest mulig å lansere sin veileder for konsesjon for havvind. Flertallet, alle partier unntatt SV, MDG og Rødt, vedtok også å be regjeringen slå fast at økt skattlegging av norsk kjøttproduksjon ikke skal gjennomføres som en del av klimapolitikken.

 • Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  Vedtak og oppmodingar

 • Slik stemte representantene

 • Behandling og tilråding

  Tilråding levert 25.03.2021

  Debattert i Stortinget 08.04.2021
  Votert i Stortinget 13.04.2021