Stortinget.no

logo
Hopp til innhald
Til framsida

Representantforslag om å få flyktninger raskt i arbeid

Dokument 8:147 S (2021-2022), Innst. 292 S (2021-2022)

Status: Stortinget har behandla saka ferdig.

Forslag frå Alfred Jens Bjørlo, André N. Skjelstad, Guri MelbySaka er behandla i kommunal- og forvaltningskomiteenForslag fra (V)Tilråding levert 10.05.2022Innst. 292 S (2021-2022)

Saksgang

Status

 • Vedtak i kortversjon

  Stortinget har behandlet representantforslag fra Venstre om å få flyktninger raskt i arbeid og om å hjelpe ukrainske flyktninger. Stortinget vedtok å be regjeringen utarbeide en plan for raskt å respondere på anmodninger dersom Ukrainas naboland ber om bistand til å håndtere flyktninger med kollektiv beskyttelse. Planen bør inneholde en avtale om uttransport. Stortinget vedtok videre å be regjeringen sikre at helsetjenestene er beredt til å ta imot ukrainske flyktninger med kollektiv beskyttelse og gi de som trenger det, helsehjelp og tilbud om psykologisk oppfølging, og gi sikkerhet for at ekstraordinære kostnader knyttet til dette vil bli kompensert. Stortinget vedtok også å be regjeringen umiddelbart utarbeide en mottaksplan for å sikre at ukrainske barn og unge blir tatt godt imot ved ankomst, herunder for mottak i skole og barnehage.

 • Behandling og vedtak

  Saka er ferdigbehandla

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og oppmodingar

 • Slik stemte representantene

 • Behandling og tilråding

  Tilråding levert 10.05.2022

  Debattert i Stortinget 24.05.2022
  Votert i Stortinget 24.05.2022