Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven)

Dette dokument

  • Innst. 424 L (2010–2011)
  • Kjeldedokument: Prop. 91 L (2010–2011)
  • Dato: 09.06.2011
  • Utgjevar: helse- og omsorgskomiteen
  • Sidetal: 83

Til Stortinget

Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 9. juni 2011

Bent Høie

Per Arne Olsen

leder

ordfører