Bøsterud, Helen Marie

Bøsterud, Helen Marie (1940-)

Parti:
Arbeiderpartiet
Sist innvald som representant for
Akershus 1989-1993
Ansiennitet:
16 år, 0 dagar

Gå til biletgalleri

Finn informasjon etter