Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Grunnlovsforslag om menneskerettigheter

22. mai avga Stortingets presidentskap innstilling om redigert versjon av Grunnloven kapittel E og F som følge av grunnlovsforslag om menneskerettigheter som ble vedtatt 13. mai. Innstillingen blir behandlet i Stortinget 27. mai.

4. november-grunnloven, forsiden

Grunnloven av 4. november 1814. Foto: Stortinget.

En rekke forslag om å styrke menneskerettighetene i Grunnloven ble vedtatt i Stortinget 13. mai 2014. Det ble samtidig truffet følgende vedtak:

«Stortinget får fullmakt til ved alminnelig flertallsvedtak å redigere paragraf- og leddnummer i og henvisninger til bestemmelser som berøres av at det blir vedtatt et nytt kapittel E i Grunnloven om menneskerettigheter eller som berøres av at alternativer i forslaget her blir vedtatt.

Grunnlovsforslag fremsatt i sesjonen 2011–2012 som angår bestemmelser som berøres av at det blir vedtatt et nytt kapittel E i Grunnloven om menneskerettigheter eller av at alternativer i forslaget her blir vedtatt, behandles ut fra bestemmelsenes nye ledd- og paragrafnummerering.»

22. mai avga presidentskapet innstilling med forslag til vedtak om redigert versjon av kapittel E og F i Grunnloven.

Les innstillingen fra presidentskapet.

Se oversikten over grunnlovsforslag om menneskerettigheter som ble vedtatt 13. mai (pdf).

Se første og andre del av stortingsmøtet 13. mai i vårt videoarkiv.

Les referatet fra stortingsmøtet 13. mai.

Bakgrunn

Det er blitt avgitt innstilling til disse grunnlovsforslagene:

Grunnlovsforslagene ble behandlet i Stortinget tirsdag 13. mai.

Som bakgrunn for forslagene kan det nevnes at Stortingets presidentskap 18. juni 2009 nedsatte et utvalg med det oppdrag å «utrede og fremme forslag til en begrenset revisjon av Grunnloven med det mål å styrke menneskerettighetenes stilling i nasjonal rett ved å gi sentrale menneskerettigheter Grunnlovs rang.»

Menneskerettighetsutvalget avga rapport i desember 2011.

Grunnlovsendringer må vedtas med 2/3 flertall, og 2/3 av representantene må være til stede når vedtaket fattes.

Historikk

11. mars 2013 holdt Stortinget seminar om grunnlovsfesting av menneskerettigheter.

Arbeidet med Menneskerettighetsutvalgets rapport

Overleveringen av Menneskerettighetsutvalgets rapport

Sist oppdatert: 22.05.2014 18:24
: