Innstilling fra sosialkomiteen om lov om endringer i smittevernloven og i enkelte andre lover

Dette dokument

Til Odelstinget

Oslo, i sosialkomiteen, den 5. desember 2001

John I. Alvheim Bent Høie Åse Gunhild Woie Duesund
leder ordfører sekretær