Innstilling fra næringskomiteen om lov om endringar i lov om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger (konkurranselova)

Dette dokument

Til Odelstinget

Oslo, i næringskomiteen, den 29. mai 2008

Ola Borten Moe Torbjørn Hansen
leder ordfører