Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om endringar i kommunelova m.m. (teieplikta til revisor m.m.)

Dette dokument

  • Innst. 48 L (2014–2015)
  • Kildedok: Prop. 113 L (2013–2014)
  • Dato: 18.11.2014
  • Utgiver: kommunal- og forvaltningskomiteen
  • Sidetall: 9

Til Stortinget

Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 18. november 2014

Helge André Njåstad

André N. Skjelstad

leder

ordfører