Innstilling fra familie-, kultur- og administrasjonskomiteen om kulturpolitikk fram mot 2014

Dette dokument

  • Innst. S. nr. 155 (2003-2004)
  • Kildedok: St.meld. nr. 48 (2002-2003)
  • Dato: 29.03.2004
  • Utgiver: Familie-, kultur- og administrasjonskomiteen
  • Sidetall: 89

Til Stortinget

Oslo, i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen, den 29. mars 2004

Sonja Irene Sjøli

leder

Olemic Thommessen

ordfører