Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Harald T. Nesvik, Vigdis Giltun og Jan-Henrik Fredriksen om offentlige kvalitetsindikatorer for norske sykehus

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 28. februar 2008

Rune J. Skjælaaen

Laila Dåvøy

fung. leder

ordfører