Innstilling frå familie- og kulturkomiteen om kulturell skulesekk for framtida

Dette dokument

  • Innst. S. nr. 200 (2007-2008)
  • Kildedok: St.meld. nr. 8 (2007-2008)
  • Dato: 24.04.2008
  • Utgiver: Familie- og kulturkomiteen
  • Sidetall: 12

Til Stortinget

Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 24. april 2008

May-Helen Molvær Grimstad

leiar og ordførar