Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om lov om endringer i barnelova mv. (flytting, delt bosted, samvær, vold mv.)

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i familie- og kulturkomiteen, den 18. februar 2010

Gunn Karin Gjul Øyvind Håbrekke
leder ordfører