Innstilling fra næringskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om etablering av et eget regelråd

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i næringskomiteen, den 29. april 2010

Terje Aasland

Elisabeth Røbekk Nørve

leder

ordfører