Representantforslag om etablering av et eget regelråd

Dokument 8:61 S (2009-2010), Innst. 224 S (2009-2010)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Borghild Tenden, Trine Skei Grande Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 29.04.2010 Innst. 224 S (2009-2010)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortingets flertall, bestående av representantene fra Ap, Sv og Sp, har stemt imot et forslag fra representanter fra Venstre om etablering av et eget regelråd etter modell av tilsvarende organ i Sverige. Regelrådet i Sverige bistår forvaltningen i arbeidet med regelforenkling for næringslivet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.04.2010

   Behandlet i Stortinget: 11.05.2010