Innstilling fra finanskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Bjørn Lødemel, Torgeir Dahl, Øyvind Halleraker og Arve Kambe om likebehandling av skipstunneler og annen infrastrukturbygging i merverdiavgiftslovgivningen

Til Stortinget

Oslo, i finanskomiteen, den 28. april 2011

Torgeir Micaelsen

Kenneth Svendsen

leder

ordfører