Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringer i arbeidsmiljøloven og tjenestemannsloven mv.

Til Stortinget

Oslo, i arbeids- og sosialkomiteen, den 29. mai 2012

Robert Eriksson

Kjell Ingolf Ropstad

leder

ordfører