Innstilling fra finanskomiteen om endringar i skatte-, avgifts- og tollovgivinga

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i finanskomiteen, den 6. juni 2012

Torgeir Micaelsen

Knut Storberget

leder

ordfører