Innstilling fra finanskomiteen om endringer i finansieringsvirksomhetsloven og verdipapirhandelloven (nye kapitalkrav mv.)

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i finanskomiteen, den 14. mai 2013

Torgeir Micaelsen

leder og ordfører