Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2013, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet (rammeområde 15)

Til Stortinget

Komiteen fremmer i denne innstillingen forslag om bevilgninger på statsbudsjettet for 2013 under de kapitler og poster som er fordelt til komiteen på rammeområde 15.

Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 28. november 2012

Bent Høie

leder og ordf. for kap. 732, 751 og 3732

Jorodd Asphjell

ordf. for kap. 716, 781, 2751 og 3716

Thomas Breen

ordf. for kap. 702, 715, 761 og 3715

Jon Jæger Gåsvatn

ordf. for kap. 703, 729 og 769

Are Helseth

ordf. for kap. 712 og 2711

Line Henriette Hjemdal

ordf. for kap. 718, 719, 750, 3718 og 3750

Kari Kjønaas Kjos

ordf. for kap. 733, 734 og 763

Tove Karoline Knutsen

ordf. for kap. 710, 720, 782, 3710 og 3720

Audun Lysbakken

ordf. for kap. 764, 770 og 780

Sonja Mandt

ordf. for kap. 724, 726, 728, 2756 og 3724

Per Arne Olsen

ordf. for kap. 723, 2752 og 3723

Wenche Olsen

ordf. for kap. 700 og 2790

Sonja Irene Sjøli

ordf. for kap. 721, 722, 783 og 3722

Erna Solberg

ordf. for kap. 725 og 3725

Kjersti Toppe

ordf. for kap. 711, 762, 2755 og 3711