Innstilling frå energi- og miljøkomiteen om endringar i statsbudsjettet for 2012 under Olje- og energidepartementet

Til Stortinget

Oslo, i energi- og miljøkomiteen, den 13. desember 2012

Erling Sande

Siri A. Meling

leiar

ordførar