Innstilling fra finanskomiteen om endringer i skatte-, avgifts- og tollovgivningen i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2014

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i finanskomiteen, den 11. juni 2014

Hans Olav Syversen

Siri A. Meling

leder

ordfører