Innstilling fra justiskomiteen om endringer i statsbudsjettet for 2013 under Justis- og beredskapsdepartementet

Til Stortinget

Oslo, i justiskomiteen, den 10. desember 2013

Hadia Tajik

Ulf Leirstein

leder

ordfører