Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse av om offentlige tiltak utredes på en tilfredsstillende måte

Dette dokument

  • Innst. 81 S (2013–2014)
  • Kildedok: Dokument 3:10 (2012–2013)
  • Dato: 10.12.2013
  • Utgiver: kontroll- og konstitusjonskomiteen
  • Sidetall: 5

Til Stortinget

Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 10. desember 2013

Martin Kolberg

leder og ordfører