Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om endringer i plan- og bygningsloven (forenklinger i byggesaksdelen og oppheving av krav om lokal godkjenning av foretak) m.m.

Dette dokument

  • Innst. 270 L (2013–2014)
  • Kildedok: Prop. 99 L (2013–2014)
  • Dato: 10.06.2014
  • Utgiver: kommunal- og forvaltningskomiteen
  • Sidetall: 61

Til Stortinget

Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 10. juni 2014

Helge André Njåstad

Mudassar Kapur

leder

ordfører