Innstilling fra justiskomiteen om endringer i tomtefesteloven (festeavgift ved forlengelse m.m.)

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i justiskomiteen, den 4. juni 2015

Hadia Tajik

Lene Vågslid

leder

ordfører