Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Grunnlovsframlegg frå Nils T. Bjørke, Sigbjørn Gjelsvik, Per Olaf Lundteigen og Emilie Enger Mehl om endring i § 120 a (om pengeeining)

Dette dokument

Til Stortinget
Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 6. desember 2022

Peter Frølich

Grunde Almeland

leder

ordfører