Innstilling fra utdannings- og forskningskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2022 under Kunnskapsdepartementet, Endringer i statsbudsjettet 2022 under Landbruks- og matdepartementet og Endringar i statsbudsjettet 2022 under Nærings- og fiskeridepartementet

Til Stortinget
Oslo, i utdannings- og forskningskomiteen, den 7. desember 2022

Hege Bae Nyholt

leder og ordfører