Stortinget - Møte mandag den 30. november 1998 kl. 09

Dato: 30.11.1998
President: Hans J. Røsjorde

Dagsorden

Møtet hevet kl. 23.35.