Stortinget - Møte onsdag den 25. april 2001 kl. 10

Dato: 25.04.2001

Ordinær spørretime

Presidenten: Det blir noen endringer i den oppsatte spørsmålslisten, og presidenten viser i den sammenheng til den oversikt som er omdelt på representantenes plasser i salen.

De foreslåtte endringer i dagens spørretime foreslås godkjent. – Det anses vedtatt.

Endringene var som følger:

Spørsmål 3, fra representanten Einar Steensnæs til finansministeren, vil bli tatt opp av representanten Olaf Gjedrem.

Spørsmål 5, fra representanten Bent Høie til kommunal- og regionalministeren, vil bli besvart av finansministeren på vegne av kommunal- og regionalministeren, som er bortreist.

Spørsmål 9, fra representanten Erik Dalheim til miljøvernministeren, vil bli besvart av arbeids- og administrasjonsministeren som rette vedkommende. Etter anmodning fra arbeids- og administrasjonsministeren blir dette spørsmålet flyttet og besvart etter spørsmål 2, som skal besvares av samme statsråd.

Spørsmål 12, fra representanten Bjørn Hernæs til justisministeren, vil bli tatt opp av representanten Børge Brende.

Spørsmål 1

Spørsmål 2

Spørsmål 9

Spørsmål 3

Spørsmål 4

Spørsmål 5

Spørsmål 6

Spørsmål 7

Spørsmål 8

Spørsmål 10

Spørsmål 11

Spørsmål 12

Spørsmål 13

Spørsmål 14

Spørsmål 15

Spørsmål 16