Stortinget - Møte onsdag den 16. mai 2001 kl. 10

Dato: 16.05.2001

Ordinær spørretime

Presidenten: Det blir en rekke endringer i den oppsatte spørsmålslisten, og presidenten viser i den sammenheng til den oversikt som er omdelt på representantenes plasser i salen.

De foreslåtte endringer i dagens spørretime foreslås godkjent. – Det anses vedtatt.

Endringene var som følger:

Spørsmål 8, fra representanten Per Roar Bredvold til kulturministeren, er overført til kirke-, utdannings- og forskningsministeren som settestatsråd. Spørsmålet vil imidlertid bli besvart av helseministeren på vegne av kirke-, utdannings- og forskningsministeren, som er bortreist.

Spørsmål 13, fra representanten Ivar Kristiansen til fiskeriministeren, vil bli tatt opp av representanten Søren Fredrik Voie.

Spørsmål 14, fra representanten John Dale til miljøvernministeren, vil bli besvart av samferdselsministeren som rette vedkommende.

Spørsmål 19, fra representanten Steinar Bastesen til olje- og energiministeren, vil bli besvart av fiskeriministeren på vegne av olje- og energiministeren, som er bortreist. Etter anmodning fra fiskeriministeren blir dette spørsmålet flyttet og besvart etter spørsmål 13, som skal besvares av samme statsråd. Spørsmålet vil bli tatt opp av representanten Arvid Falch.

Spørsmål 20, fra representanten Per Sandberg til kirke-, utdannings- og forskningsministeren, vil bli besvart av sosialministeren som rette vedkommende. Etter anmodning fra sosialministeren blir dette spørsmålet flyttet og besvart etter spørsmål 10, som skal besvares av samme statsråd.

Spørsmål 21, fra representanten Elsa Skarbøvik til kirke-, utdannings- og forskningsministeren, vil bli besvart av barne- og familieministeren på vegne av kirke-, utdannings- og forskningsministeren, som er bortreist.

Spørsmål 22, fra representanten Rolf Reikvam til kirke-, utdannings- og forskningsministeren, er trukket tilbake.

Spørsmål 1

Spørsmål 2

Spørsmål 3

Spørsmål 4

Spørsmål 5

Spørsmål 6

Spørsmål 7

Spørsmål 8

Spørsmål 9

Spørsmål 10

Spørsmål 20

Spørsmål 11

Spørsmål 12

Spørsmål 13

Spørsmål 19

Spørsmål 14

Spørsmål 15

Spørsmål 16

Spørsmål 17

Spørsmål 18

Spørsmål 21

Spørsmål 22