Stortinget - Møte onsdag den 15. mai 2002 kl. 10

Dato: 15.05.2002

Ordinær spørretime

Presidenten: Det blir en rekke endringer i den oppsatte spørsmålslisten, og presidenten viser i den sammenheng til den oversikt som er omdelt på representantenes plasser i salen.

De foreslåtte endringer i dagens spørretime foreslås godkjent. – Det anses vedtatt.

Endringene var som følger:

Spørsmål 1, fra representanten Sigvald Oppebøen Hansen til finansministeren, utsettes til neste spørretime, da statsråden er bortreist.

Spørsmålene 2 og 3, fra henholdsvis representantene Torbjørn Andersen og Per Roar Bredvold til finansministeren, blir besvart av utdannings- og forskningsministeren på vegne av finansministeren, som er bortreist. Etter anmodning fra utdannings- og forskningsministeren blir disse spørsmålene flyttet og besvart etter spørsmål 13, som skal besvares av samme statsråd.

Spørsmålene 8, 9 og 11, fra henholdsvis representantene Olaf Gjedrem, Gunn Olsen og Åslaug Haga til helseministeren, utsettes til neste spørretime, da statsråden er bortreist.

Spørsmål 10, fra representanten Britt Hildeng til helseministeren, blir besvart av utdannings- og forskningsministeren på vegne av helseministeren, som er bortreist.

Spørsmål 16, fra representanten Jorunn Ringstad til kommunal- og regionalministeren, blir etter anmodning fra statsråden flyttet og besvart før spørsmål 1, dvs. først i spørretimen.

Spørsmål 17, fra representanten Odd Roger Enoksen til forsvarsministeren, utsettes til neste spørretime, da statsråden er bortreist.

Spørsmål 18, fra representanten Ola D. Gløtvold til miljøvernministeren, blir besvart av samferdselsministeren på vegne av miljøvernministeren, som er bortreist.

Presidenten: Det første spørsmålet som i henhold til endringene vil bli tatt opp i dagens spørretime, er spørsmål 16.

Spørsmål 16

Spørsmål 1

Spørsmål 4

Spørsmål 5

Spørsmål 6

Spørsmål 7

Spørsmål 8

Spørsmål 9

Spørsmål 10

Spørsmål 11

Spørsmål 12

Spørsmål 13

Spørsmål 2

Spørsmål 3

Spørsmål 14

Spørsmål 15

Spørsmål 17

Spørsmål 18