Stortinget - Møte onsdag den 22. januar 2003 kl. 10

Dato: 22.01.2003

Ordinær spørretime

Presidenten: Det blir en rekke endringer i den oppsatte spørsmålslisten, og presidenten viser i den sammenheng til den oversikt som er omdelt på representantenes plasser i salen.

De foreslåtte endringer i dagens spørretime foreslås godkjent. – Det anses vedtatt.

Endringene var som følger:

Spørsmål 7, fra representanten Morten Lund til helseministeren, er overført til samferdselsministeren som rette vedkommende. Etter anmodning fra samferdselsministeren blir dette spørsmålet flyttet og besvart etter spørsmål 23, som skal besvares av samme statsråd.

Spørsmål 11, fra representanten Åslaug Haga til utviklingsministeren, bortfaller, da spørreren ikke er til stede.

Spørsmål 21, fra representanten Olav Akselsen til fiskeriministeren, vil bli tatt opp av representanten Ranveig Frøiland.

Spørsmål 22, fra representanten Heikki Holmås til sosialministeren, bortfaller, da spørreren ikke er til stede.

Spørsmål 24, fra representanten Signe Øye til kommunal- og regionalministeren, bortfaller, da spørreren ikke er til stede.

Spørsmål 25, fra representanten Gunnar Halvorsen til forsvarsministeren, utsettes til neste spørretime, da statsråden er bortreist.

Spørsmål 26, fra representanten Henrik Rød til miljøvernministeren, utsettes til neste spørretime, da statsråden er bortreist.

Spørsmål 27, fra representanten Svein Roald Hansen til miljøvernministeren, vil bli besvart av sosialministeren på vegne av miljøvernministeren, som er bortreist.

Spørsmål 28, fra representanten Trine Skei Grande til miljøvernministeren, utsettes til neste spørretime, da statsråden er bortreist.

Spørsmål 1

Spørsmål 2

Spørsmål 3

Spørsmål 4

Spørsmål 5

Spørsmål 6

Spørsmål 8

Spørsmål 9

Spørsmål 10

Spørsmål 11

Spørsmål 12

Spørsmål 13

Spørsmål 14

Spørsmål 15

Spørsmål 16

Spørsmål 17

Spørsmål 18

Spørsmål 19

Spørsmål 20

Spørsmål 21

Spørsmål 22

Spørsmål 23

Spørsmål 7

Spørsmål 24

Spørsmål 25

Spørsmål 26

Spørsmål 27

Spørsmål 28