Stortinget - Møte onsdag den 19. mars 2003 kl. 10

Dato: 19.03.2003

Ordinær spørretime

Presidenten: Det blir en rekke endringer i den oppsatte spørsmålslisten, og presidenten viser i den sammenheng til den oversikt som er omdelt på representantenes plasser i salen.

De foreslåtte endringer i dagens spørretime foreslås godkjent. – Det anses vedtatt.

Endringene var som følger:

Spørsmål 3, fra representanten Torstein Rudihagen til landbruksministeren, vil bli besvart av justisministeren på vegne av landbruksministeren, som er bortreist.

Spørsmål 11, fra representanten Asmund Kristoffersen til helseministeren, er trukket tilbake.

Spørsmål 12, fra representanten Ranveig Frøiland til olje- og energiministeren, utsettes til neste spørretime, da statsråden er bortreist.

Spørsmål 13, fra representanten Øyvind Vaksdal til olje- og energiministeren, vil bli besvart av miljøvernministeren på vegne av olje- og energiministeren, som er bortreist. Etter ønske fra miljøvernministeren blir dette spørsmålet flyttet og besvart etter spørsmål 29, som skal besvares av samme statsråd.

Spørsmål 19, fra representanten Karita Bekkemellem Orheim til utdannings- og forskningsministeren, vil bli tatt opp av representanten Asmund Kristoffersen.

Spørsmål 20, fra representanten Rita Tveiten til fiskeriministeren, vil bli tatt opp av representanten Leif Lund.

Spørsmålene 21 og 23, fra henholdsvis representantene Hill-Marta Solberg og Morten Høglund til nærings- og handelsministeren, utsettes til neste spørretime, da statsråden er bortreist.

Spørsmål 22, fra representanten Gjermund Hagesæter til nærings- og handelsministeren, er overført til landbruksministeren som rette vedkommende. Spørsmålet vil imidlertid bli besvart av fiskeriministeren på vegne av landbruksministeren, som er bortreist.

Spørsmål 28, fra representanten Marit Nybakk til forsvarsministeren, er trukket tilbake.

Spørsmål 1

Spørsmål 2

Spørsmål 3

Spørsmål 4

Spørsmål 5

Spørsmål 6

Spørsmål 7

Spørsmål 8

Spørsmål 9

Spørsmål 10

Spørsmål 11

Spørsmål 12

Spørsmål 14

Spørsmål 15

Spørsmål 16

Spørsmål 17

Spørsmål 18

Spørsmål 19

Spørsmål 20

Spørsmål 21

Spørsmål 22

Spørsmål 23

Spørsmål 24

Spørsmål 25

Spørsmål 26

Spørsmål 27

Spørsmål 28

Spørsmål 29

Spørsmål 13