Stortinget - Møte tirsdag den 13. mai 2003 kl. 10

Dato: 13.05.2003
President: Inge Lønning

Dagsorden

Møtet hevet kl. 14.05.