Stortinget - Møte onsdag den 12. november kl. 10

Dato: 12.11.2003

Ordinær spørretime

Presidenten: Det blir en del endringer i den oppsatte spørsmålslisten, og presidenten viser i den sammenheng til den oversikt som er omdelt på representantenes plasser i salen.

De foreslåtte endringer i dagens spørretime foreslås godkjent. – Det anses vedtatt.

Endringene var som følger:

Spørsmål 1, fra representanten Olav Gunnar Ballo til statsministeren, vil bli besvart av kommunal- og regionalministeren.

Spørsmål 8, fra representanten Åslaug Haga til arbeids- og administrasjonsministeren, vil bli besvart av landbruksministeren som rette vedkommende.

Spørsmål 15, fra representanten Ingrid I. Opedal til kommunal- og regionalministeren, vil bli besvart av miljøvernministeren på vegne av kommunal- og regionalministeren. Spørsmålet vil bli tatt opp av representanten Karin Andersen.

Spørsmål 17, fra representanten Signe Øye til kommunal- og regionalministeren, vil bli besvart av miljøvernministeren på vegne av kommunal- og regionalministeren.

Spørsmålene 16 og 18, fra henholdsvis representantene Oddbjørg Ausdal Starrfelt og Morten Høglund til kommunal- og regionalministeren, må utsettes til neste spørretime.

Spørsmål 1

Spørsmål 2

Spørsmål 3

Spørsmål 4

Spørsmål 5

Spørsmål 6

Spørsmål 7

Spørsmål 8

Spørsmål 9

Spørsmål 10

Spørsmål 11

Spørsmål 12

Spørsmål 13

Spørsmål 14

Spørsmål 15

Spørsmål 16

Spørsmål 17

Spørsmål 18

Spørsmål 19

Spørsmål 20

Spørsmål 21

Spørsmål 22