Stortinget - Møte onsdag den 23. april 2008 kl. 10

Dato: 23.04.2008

Ordinær spørretime

Presidenten: Det blir noen endringer i den oppsatte spørsmålslisten, og presidenten viser i den sammenheng til den oversikt som er omdelt på representantenes plasser i salen.

De foreslåtte endringene i dagens spørretime foreslås godkjent. - Det anses vedtatt.

Endringene var som følger:

Spørsmålene 5 og 6, fra henholdsvis representantene Per Roar Bredvold og Elisabeth Aspaker til forsvarsministeren, utsettes til neste spørretime, da statsråden er bortreist.

Spørsmål 7, fra representanten Martin Engeset til miljø- og utviklingsministeren, utsettes til neste spørretime, da statsråden er bortreist.

Spørsmål 1

Spørsmål 2

Spørsmål 3

Spørsmål 4

Spørsmål 5

Spørsmål 6

Spørsmål 7

Spørsmål 8

Spørsmål 9

Spørsmål 10

Spørsmål 11

Spørsmål 12

Spørsmål 13

Spørsmål 14

Spørsmål 15

Spørsmål 16