Stortinget - Møte torsdag den 11. juni 2009 kl. 10

Dato: 11.06.2009
President: Thorbjørn Jagland

Dagsorden

Presidenten: På galleriet er det i dag en bred delegasjon fra det franske parlamentet. Delegasjonen er Norges vennskapsgruppe, med svært mange medlemmer. Vi setter stor pris på at de er her. (Applaus i salen)

Fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe foreligger søknad om velferdspermisjon for representanten Karita Bekkemellem i tiden fra og med 11. juni til og med 16. juni.

Etter forslag fra presidenten ble enstemmig besluttet:

  • Søknaden behandles straks og innvilges.

  • Vararepresentanten, Svein Gjelseth, innkalles for å møte i permisjonstiden.

Presidenten: Svein Gjelseth er til stede og vil ta sete.

Etter ønske fra transport- og kommunikasjonskomiteen vil presidenten foreslå at sakene nr. 1, 2 og 3 behandles under ett – og anser det som vedtatt.

Møtet slutt kl. 23.11.