Stortinget - Møte torsdag den 19. mai 2011 kl. 10

Dato: 19.05.2011
President: Dag Terje Andersen

Dagsorden

Møtet hevet kl. 15.57.